Vanaf het prille beging kwamen christenen samen om hun geloof te vieren.

Dat deden ze op zondag door samen uit de Heilige Schrift te lezen en het brood te delen. Vandaag doen wij dat nog steeds. Waar mogelijk vieren wij op zaterdag of zondag samen eucharistie, voorgegaan door een priester. Indien er geen priester beschikbaar is, komen wij samen in een woord- en communiedienst voorgegaan door een gebedsleider.

Naast het vieren op zondag zijn er in de parochies en geloofskernen van onze pastorale eenheid nog talrijke andere vieringen bv. bij belangrijke levensmomenten, bij een jubileum of naar aanleiding van een overlijden of een ziekenzegening.

In onze liturgische vieringen klopt het hart van ons christelijke geloof.