Gemeenschapsopbouw

Als gemeenschapopbouwers werken we aan de uitbouw van een pastorale eenheid waarin een goede samenwerking en netwerking tussen de verschillende geloofskernen kan ontstaan steeds opnieuw vanuit een respectvolle houding voor ieders eigenheid.

Doorheen de pastorale eenheid willen we bruggen bouwen tussen geloofsgemeenschappen, christenen ter plaatse bemoedigen en samen brengen in een hartelijke, gastvrij, luisterende en voedende kerkgemeenschap.

Bij dit alles willen we voldoende aandacht schenken aan respectievelijk scholen, welzijnsprojecten, woon- en zorgcentra, bezinningscentra,….
Elke geloofsgemeenschap, elke geloofskern op zijn eigen concrete plaats maar met uitnodigende houding naar elkaar toe.