Missie

We willen aan deze visie bouwen door aandacht voor de volgende punten :

 • ingroei-liturgie bevorderen door oproep tot deelname, indien nodig met aanpassing van taal en vormgeving, maar steeds met respect voor de eigenheid van de liturgie.
 • oog hebben voor de plaatselijke zorgen of noden en het delen van kennis en ervaring over de grenzen van geloofskernen heen.
 • samenwerking en netwerking met respect voor ieders eigenheid.
 • speciale aandacht voor vorming en ondersteuning, met kansen tot voeding van het eigen geloof van de medewerkers en uitwisseling en versterking van elkaar.
 • zoeken naar (jonge) mensen die de verkondiging en de catechese kunnen opnemen door hen persoonlijk aan te spreken en uit te nodigen hun bijdrage te leveren.
 • mensen in contact brengen met het geloof door ‘eerste verkondiging’. Hiertoe dienen we de geloofsgemeenschappen bewust te maken van de gezamenlijke taak van verkondiging en hiervoor concrete initiatieven te voorzien.
 • de christelijke stem op een positieve manier in de maatschappij laten klinken via de media en andere beschikbare kanalen.

Visie

We geloven dat het christelijke geloof en de daaruit voortvloeiende levenswijze een meerwaarde zijn voor mensen in deze tijd.

 • We willen daartoe actief het geloof verkondigen en catechese aanbieden.
 • We verbinden dit aan een ingroei-liturgie (laagdrempelig, initiërend en nieuwe mensen betrekkend).
 • We hechten belang aan samenwerking en netwerking tussen geloofskernen.
 • Hierbij willen wij ieders eigenheid respecteren en kansen bieden tot uitwisseling, voeding van het geloof en ondersteuning en versterking van mensen en structuren.
 • We hechten tevens belang aan de verkondigende taak van heel de geloofsgemeenschap, doorheen persoonlijke contacten en gemeenschapsinitiatieven.
 • Bijzondere aandacht willen we geven aan gezinnen als uitnodiging tot geloofsgroei in het gezin.

Overzicht van de verschillende vormen van catechese binnen onze PE.

Het allergrootste deel van de verschillende vormen van catechese (doopsel, eerste communie en vormsel) wordt in onze pastorale eenheid door de negen kernen zelf georganiseerd.

Doopsel

In bijna alle dorpen laten de kernen die een doopaanvraag krijgen, de ouders een catecheseavond volgen. In bijna alle parochies is er een doopselcatechist die het sacrament voorbereidt. Eén keer per jaar vergaderen alle doopselcatechisten van groot Zandhoven.

Eerste communie

Overal wordt de voorbereiding van de eerste communie door de catechisten met de hulp van de lagere scholen georganiseerd. Eén keer per jaar komen alle catechisten van de eerste communie van onze PE samen om het jaar te evalueren en de aanzet voor de viering van volgend jaar op te starten. We zijn de leerkrachten erg dankbaar voor hun medewerking. Ik geef enkel steun als er een vraag is.

Vormsel

Bij de catechese op weg naar het vormsel organiseren de zeven verschillende kernen elk op hun eigen manier de vormselcatechese.
Er wordt ook door sommige parochies samengewerkt, bv. MaViZa, PuPu, Emblem – Broechem, Ranst – Oelegem (‘godden op zondag’)

Huwelijk

Aan koppels die zich aanmelden om kerkelijk te trouwen wordt stellig aangeraden om huwelijkscatechese te volgen: de voorbereidende gesprekken gebeuren bij het koppel thuis of bij de priester/diaken.

Volwassenencatechese

dit moet verder uitgewerkt worden.