Liturgie en gebed

In ons gebed en in onze liturgische vieringen willen we de verbondenheid met God en met elkaar ervaren, voeden en vieren.

In de pastorale eenheid Sara en Abraham willen we iedereen de kans bieden eucharistie te vieren op zondag. De eucharistie is immers centrum en hoogtepunt van het christelijke leven. De viering van de eucharistie en de eucharistische gemeenschap zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek met de Verrezen Heer. Hierin zal de Sint Amelbergakerk, de zondagskerk in Zandhoven, een belangrijke rol spelen.

Daarnaast blijft het belangrijk wekelijks biddend en vierend samen te komen in de andere parochiekerken of geloofskernen, indien geen eucharistie gevierd kan worden. De plaatselijke geloofsgemeenschap is immers bij uitstek de plaats waar christenen de verbondenheid met elkaar beleven en gestalte geven. Het is een plek waar men zich thuis voelt in alle verscheidenheid.

Ook andere liturgische samenkomsten, zoals bv. uitvaarten, huwelijken, doopvieringen, jubilea of andere, zullen we met aandacht blijven verzorgen.

We gaan voor een kwaliteitsvolle liturgie waarin we een creatief evenwicht zoeken tussen de rijkdom van onze kerkelijke traditie, de verbondenheid met de wereldkerk en de vraag naar een hedendaagse liturgische taal. We zullen dit doen door vorming, begeleiding en onderlinge uitwisseling.