De pastorale eenheid Sara en Abraham is een samenwerkingsverband tussen talrijke zeer verscheiden geloofskernen op het grondgebied van de gemeenten Ranst en Zandhoven. Er zijn negen parochies met hun eigen werking of organisatie en hun eigen gewoonten. Maar ook woonzorgcentra, een bezinningscentrum, een revalidatiecentrum en scholen maken deel uit van de pastorale eenheid. Zij hebben een eigen specifiek pastoraal aanbod gericht op hun doelpubliek.
Alle geloofskernen hebben een eigen geschiedenis maar hebben gemeenschappelijk dat ze met creativiteit en in grote verscheidenheid ons christelijke geloof vieren, verkondigen en beleven.
Een echte eenheid in verscheidenheid !