Financiën

Een gezond financieel- en materieel beleid binnen de pastorale eenheid is noodzakelijk. Deze pijler is er om het bestaand patrimonium te beheren als een goede rentmeester en om de andere pijlers in hun werking te ondersteunen.

Het financieel en materieel beheer dient transparant te zijn met respect voor de eigenheid en ter ondersteuning van de plaatselijke geloofskernen. D.w.z. : het moet voor alle betrokken duidelijk zijn welke inkomsten er zijn en hoe die gespendeerd worden.   Het financieel en materieel beheer dient te gebeuren in de kerkelijke context en de verplichtingen die dit meebrengt.

In de praktijk betekent dit aandacht voor volgende punten :

  • geleidelijke groei naar samenwerking van alle betrokkenen bij het financieel en materieel beheer
  • aanbieden en uitbouwen van specifieke expertise op verschillende vlakken van financieel en materieel beheer
  • een contactpunt bieden waar geloofskernen met hun vragen terecht kunnen
  • zich verantwoorden naar toezichthoudende instanties en geloofskernen
  • actief op zoek gaan naar financiering
  • een goede zorg voor de gevraagde bijdragen vanuit het bisdom, het dekenaat en andere
  • zorg voor de uitbouw van een centraal secretariaat vanuit de huidige behoeften