De dagelijkse leiding in de pastorale eenheid berust bij een team. Elk teamlid volgt een pijler van dichtbij op, daarin bijgestaan door een werkgroep. Er zijn vijf pijlers:

Liturgie en gebed, Diaconie, Verkondiging en catechese, Gemeenschapsopbouw, Financieel en materieel beheer

Op elk van deze terreinen wil de pastorale eenheid tussen de verschillende geloofskernen uitwisseling, samenwerking en onderlinge betrokkenheid promoten.