TIJD VOOR DE SCHEPPING:

TOEKOMST VOOR DE AARDE EN HAAR BEWONERS

N.a.v. de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping roepen de bisschoppen van ons land de katholieke gemeenschap op tot ecologisch engagement.

Zondag 1 september 2019 is het Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping. Paus Franciscus vraagt om de hele maand september te beleven als een Tijd voor de Schepping, en dat tot aan de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi op 4 oktober. De bisschoppen van België sluiten zich bij die oproep aan en moedigen de katholieke gemeenschap aan die ook om te zetten in concrete daden.  De bisschoppen van België schrijven:

De oproep van Laudato Si’

In zijn groene encycliek Laudato Si’ (2015) pleit paus Franciscus voor een duurzame en integrale ontwikkeling. Hij roept op tot een ‘ecologische bekering’ en ontmaskert tegelijk een aantal houdingen die de weg naar mogelijke oplossingen versperren. Zoals de ontkenning van het probleem, onverschilligheid, een gemakkelijke berusting of een blind vertrouwen in technische oplossingen. En er is ook de angst voor de onzekerheid die zo’n grote ommekeer met zich meebrengt. Angst voor de inperking van een levensstijl die onze rijke samenleving vanzelfsprekend is gaan vinden, ondanks de voetafdruk die wij nalaten op het ecosysteem en op het leven in het Zuiden.

Dringende noodsituaties

Internationale klimaatexperts rekenden uit dat we de wereldwijde CO²-uitstoot tegen 2030 moeten zien te halveren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De politieke verantwoordelijken die ons land de komende vijf jaar zullen besturen, dragen dus een grote verantwoordelijkheid. Vijf jaar: dat is de helft van de tijd die nog rest om de wereldwijde CO²-uitstoot te halveren. Op 23 september worden alle wereldleiders verwacht in New York voor een extra klimaattop. We dringen daarom aan op moedige en verregaande klimaatplannen, zowel in ons eigen land als in de Europese Unie, om de toekomst van de huidige en komende generaties te redden.

Toekomstperspectieven

We horen te weinig het goede en hoopvolle verhaal doorklinken dat het kan: de overgang naar een nieuwe soort welvaart die het welzijn van alle volkeren op aarde ten goede komt. Het kan: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie hervormen, de natuur beschermen en met z’n allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet. Wetenschappers bevestigen dat het niet naïef is te denken dat we de toekomst van onze planeet kunnen redden. Hoewel de klok tikt, kunnen we de dodelijke spiraal die onze wereld verstikt nog doorbreken. De komende Tijd voor de Schepping is een kans om dit uitdagende perspectief te ondersteunen. En om werk te maken van een toekomst voor de aarde en al haar bewoners.  

Concrete maatregelen

We moedigen iedereen aan om verdere stappen te zetten langs de weg van een ecologische bekering en om gelukkig te zijn met een sobere levensstijl (een ethiek van het genoeg). We nodigen parochies, bewegingen, verenigingen en instellingen uit om versneld werk te maken van een eigen klimaatplan, bv om hun gebouwen klimaatneutraal te maken en hun activiteiten koolstofarm. Heel de gemeenschap is betrokken partij in de zorg voor het behoud van de schepping. Er is immers zoveel dat we kunnen doen!

De bisschoppen van België

Bron: Kerknet

www.celan.be - Ludwig Van Hoof